České hory » Krkonoše » Důl Bílého Labe

Důl Bílého Labe

Důl Bílého Labe patří mezi nejkrásnější krkonošská údolí. Toto divoké údolí ledovcového původu je dlouhé 6,5 km mezi rozcestím U dívčí lávky a Bílou loukou. Je sevřené srázy Malého Šišáku, Stříbrného hřbetu a Kozích hřbetů. Dolem probíhá rozhraní mezi žulovými a rulovými horninami. Nachází se zde nepříliš nápadná lidskou činností narušená čelní ledovcová moréna.
Bílé Labe je levý přítok Labe. Pramení asi kilometr západně od Luční boudy a severně od Studničné hory. Stéká na západ Dolem Bílého Labe. Bílé Labe neprotéká žádnou osadou.
Údolím vede jedna z nejstarších turistických cest tzv. Weberova cesta. Je značená modrou turistickou značkou jako trasa č. 1801. Úsek cesty k boudě U Bílého Labe je přístupný i pro cykloturisty a dokonce invalidy. V zimě je tato cesta kvůli lavinovému nebezpečí nepřístupná.
Bílé Labe u Špindlerova Mlýna Bílé Labe u Špindlerova Mlýna
Bílé Labe
Důl Bílého Labe Důl Bílého Labe
Na dně dolu
Weberova cesta Weberova cesta
Weberova cesta
Fotografie uživatelů
Vodopád na Červeném potoce
Kozí hřbety
Starou Bucharovou cestou...
Starou Bucharovou cestou ze Špindlu...
Malý stav
Bílé Labe
Bílé Labe
Od Špindlerovky do Polska
svítání na Špindlerovce
Na Špindlerovce
Bílé Labe pod Bílou boudou